Egzaminy Zawodowe i Maturalne

Egzaminy zawodowe mogą zdawać absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych

ponadgimnazjalnych i policealnych, które kształcą w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Continue reading